Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: pozdrav gra?anima Port Saida prilikom ulaska u luku