Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: rubni pozdrav indone?anskih razara?a na putu prema D?akarti