Poseta Indoneziji: na ulicama D?akarte, prilikom dolaska u rezidenciju "Istana Merdeka" i sa porodicom predsednika Sukarna.