Prijem članova američkog Kongresa Fišera, Četema, Batla i drugih i ambasadora Alena