Rangun: prilikom uplovljavanja "Galeba" u luku i u razgovoru sa komandantom Burmanske mornarice Tam Peom i sekretarom predsednika Unije U Pa Seinom