Poseta Burmi: u razgovoru sa predsednikom vlade Ne Vinom