Poseta Indiji: dolazak na brod ambasadora FNRJ u Indiji Du?ana Kvedera i guvernera i predsednika vlade Madrasa