Poseta Cejlonu: dolazak na "Galeb" D?ajasurija i Vid?esinge, koji su odre?eni kao po?asna pratnja predsednika Tita