Poseta Cejlonu: prilikom obilaska po?asne jedinice i pozdrava stanovni?tvu Cejlona