Poseta Cejlonu: sa?enje spomen drveta u parku rezidencije u Kendiju