Poseta Cejlonu: u poseti gradskom parku u Nuvara Eliji i prilikom odlaska u rezidenciju, Kralji?inu kolibu