Poseta Cejlonu: razgovor sa jugoslovenskim novinarima u Kolombu