Jovanka Broz na putu u severozapadnu Etiopiju: na ve?eri kod guvernera provincije Kefele