Poseta Sudanu: prilikom davanja autograma ?lanovima Vrhovnog vojnog saveta