Rubni pozdrav egipatskog razara?a pred ulaskom u luku Suec