Poseta UAR: za vreme razgledanja pristaništa u Latakiji