Poseta UAR: za vreme razgledanja pristani?ta u Latakiji