Poseta UAR: dolazak u luku Latakija, smotra po?asne jedinice, razgovor na "Galebu", ve?era, razmena poklona i predaja odlikovanja ?lanovima jugoslovenske delegacije i rastanak sa predsednikom Naserom