Predavanje dr. Ivanu Ribaru Ordena Jugoslovenske zastave I stepena