Prijem akreditiva od novog ambasadora Tunisa Abdela Maleka Bergauija