Prijem Dejvida Morza, generalnog direktora Me?unarodne organizacije rada