Prijem Dejvida Morza, generalnog direktora Međunarodne organizacije rada