Prijem kulturne delegacije Sudana, koju je predvodio ministar prosvete i pravosu?a Sajed Ziad Arbab na Vangi