Prijem akreditiva od ambasadora Cejlona Alvina Bernarda Perere