Prijem akreditiva od ambasadora Holandije S.G.M. van Vursta tot Vursta