Prijem stranih delegata na II Kongresu saveza boraca NOR-a