Prijem supruge kanadskog ambasadora Forda, kod Jovanke Broz