Prijem akreditiva od novog ambasadora Bugarske Grudija Atanasova