Prijem delegacije Saveta Me?unarodne unije advokata, na ?elu sa predsednikom Unije dr. Hansom Peterom ?mitom