Prijem dr. Selmana Vaksmana, pronalazača streptomicina