Prijem Albera Lilara, potpredsednika belgijske vlade i predsednika Me?unarodnog pomorskog komiteta, sa suprugom, u Milo?eru