Poseta Cetinju: u parku Državnog muzeja, prilikom razgledanja spomenika Njegošu