Poseta Titovom U?icu: u razgovoru sa predstavnicima vlasti u gradskom odboru