Na ?elezni?koj stanici u Kragujevcu, na putu prema Beogradu