Prijem dr. Markolina Gomesa Kandaua, generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije