Prijem akreditiva poslanika Venecuele Henrika Gantoma de Tovara