Na sastanku sa predstavnicima vlasti Vojvodine u Novom Sadu