Otvaranje trase auto-puta od Para?ina do Ni?a: do?ek u Ni?u i razgovor sa lokalnim rukovodiocima u zgradi Narodnog odbora