Otvaranje trase auto-puta od Para?ina do Ni?a: razgledanje izlo?be "Autoput 1959"