Poseta princa Norodoma Sihanuka, predsednika Vlade Kambod?e: na sve?anoj predstavi "Orfeja i Euridike" u Narodnom pozori?tu