Na sve?anoj sednici Gradskog komiteta SKH Zagreb: govor Marijana Cvetkovi?a