Prijem delegacije Udru?enja rodoljuba Etiopije, na ?elu sa senatorom Sankutom