Prijem Parlamentarne delegacije Meksika, na ?elu sa senatorom Manuelom Morenom San?esom