Jovanka Broz sa go??om iz Indonezije na ve?eri, koju je u vili "Vajs" priredio Vladimir Bakari? sa suprugom