Predsednici Tito i Ahmed Sukarno u Sloveniji: u hotelu "Po?ta" na Jesenicama za vreme ru?ka