U Zagrebačkom kazalištu za vreme baletske predstave, u društvu gospođe Hartini Sukarno