V Kongres SSRNJ: pozdrav delegata Ruslana Abdulganija, potpredsednika Vrhovnog savetodavnog ve?a Nacionalnog fronta Indonezije