Prijem u Belom dvoru delegacije Nacionalnog fronta Indonezije, koja je prisustvovala V Kongresu SSRNJ