Prijem u Belom dvoru generalnog sekretara indijskog Nacionalnog kongresa, Sadika Alija, koji je prisustvovao V Kongresu SSRNJ