Poseta Bla?e Jovanovi?a, pred polazak za Crnu Goru