Prijem akreditiva od avganistanskog ambasadora Mohameda Arifa