Razgovor sa predstavnicima radnog kolektiva iz Tivta